Gustaaf de Haas

15 juni 1978

"Andere Werkvormen":

Hoop op subsidie bijna verloren

HAARLEM - Gustaaf de Haas, de 42-jarige onbezoldigde coördinator van de Stichting Andere Werkvormen, voelt zich fiks in de kuif gepikt. Ondanks alle warme teksten, die de afgelopen maanden over het werk van de Stichting zijn uitgesproken door alle politiek partijen, heeft hij tot zijn teleurstelling moeten constateren, dat de post "Subsidie Stichting Andere Werkvormen" onderaan de zogenoemde geintegreerde prioriteitenlijst van de gemeente bungelt. Al ook is het een door ambtenaren een in elkaar geknutseld werkstuk en kunnen de politici de post nog boven de beruchte streep trekken. De haas heeft er niet veel hoop meer op. En als de subsidie (130.000 gulden) niet afkomt is het gedaan met de activiteiten van de stichting.


Gustaaf de Haas - onbezoldigde coördinator van de Stichting Andere Werkvormen
-SAW Coördinator-
GUSTAAF DE HAAS

"Komt het geld niet dan bouwen we de Schalm 1 en de Schalm 2 af. Dan kunnen we niet verder. Als de gemeente niet bereid is ons te subsidiëren betekent het dat de maatschappij dit soort hulpverlening niet belangrijk genoeg vindt om in stand te houden" merkt de Haas sceptisch op. Om wat voor werk gaat het? In beide Schalmen arbeiden mensen die om uiteenlopende redenen niet in staat zijn om in het "gewone" arbeids proces mee te draaien en die zich evenmin thuis voelen bij een sociale werkplaats. In Schalm 1 in de Duvenvoordestraat worden op ambachtelijke wijze kaarsen gefabriceerd. Kwaliteitsproducten.

"De Schalm" , het vervaardigen van kaarsen. . - Gepubliceerd in het Haarlems Dagblad van 23-10-1981

Schalm 2 draait pas sinds kort en is een soort uitdragerij. Medewerkers van de Schalm 2 (gehuistvest in Ateliers '63 aan de Ruychaverstraat) zamelen gebruikte huisraad in en verkopen de spullen voor een grijpstuiver aan mensen met een smalle beurs, onder wie veel buitenlandse werknemers.

Beide projecten draaien als een trein en zijn kosten dekkend. De subsidie is nodig om het de Stichting mogelijk te maken om de mensen in de werkplaatsen te begleiden en om de organisatie- en huisvestingskosten te betalen. Voor de begeleiding zijn een coördinator nodig en een maatschappelijk werker. Inmiddels is men zover, dat via het werkvoorzieningsschap Zuid Kenemmerland bij de Stichting Andere Werkvormen (SAW) een maatschappelijk werker kan worden gestationeerd, die zijn salaris krijgt op basis van de Wet Sociale Werkvoorzieningen.

De Haas: "Dat is geweldig maar die 130.000 gulden hebben we toch nodig om de coördinator te betalen om de werkzaamheden van de stichting voort te zetten. Het werk hangt nu eenmaal van vrijwilligers af en dat kan niet langer. Met alleen de maatschappelijk werker zijn we er niet en we krijgen hem ook niet als er geen coördinator is. In de wet staat dat de werker begeleid moet worden en geen beleidsbepalend werk mag doen. Wat er dus gebeurd als we de subsidie niet ontvangen is heel duidelijk: dan blijft alleen de stichting bestaan. en ik verzeker je dat die dan niet meer kwam en gelaten alles over zich heen laat komen. De stichting zal zich politiek actief gaan opstellen om te proberen het werk op een of andere manier te redden. We zijn niet van plan om jarenlang met een stukje worst voor onze neus te gaan rennen.

Gelukkig is het nog niet zover, dat de werkers van de Schalmen op de keien staan. Maar de stichting wil de gemeente toch laten merken dat het haar ernst is.

Op 24 juni houdt zij bij de Schalm 2 een ludieke, doch mogelijkerwijs - afhankelijk van de uitslag van het politieke gevecht om de prioriteiten - ook dieptragische uitverkoop.

"Kijk", zegt Gustaaf: Wij hebben geen machtmiddelen om ons doel te bereiken. We hebben er alles aan gedaan om de gemeente duidelijk te maken hoe de zaken ervoor staan. Als we moeten stoppen willen we niet dat de zaak als een nachtkaarsje uitgaat. Daarom hebben we die manifestatie georganiseerd. De 24ste weten we waar we aan toe zijn. Krijgen we die subsidie niet, dan is het na de opruiming afgelopen. Komt hij wel dan staan onze magazijnen binnen de kortste keren weer vol".

De happening kan dus het karakter krijgen van een protest bijeenkomst of het wordt een feest. In een advertentie spreekt de SAW van een feest of een uitvaart. Hoe dan ook, het is de bedoeling dat alles weg gaat. De Haarlemse cabaretier Wigbold Kruyver zal als veilingmeester optreden. Het publiek kan bosjes bloemen kopen, die inruilen tegen bonnetjes en zo'n bonnetje geeft recht op een stuk gratis huisraad. Het rad van avontuur bepaalt wie er in de prijzen valt. De spelleider maakt op zijn beurt uit wat de prijswinnaar in zijn handen krijgt geduwd. Wie de prijs niet wilt hebben mag hem proberen weg te praten. Lukt dat niet dan brengt de Schalm hem voor vijf piek naar de vuilnisbelt. Kleine pakketjes kosten een gulden maar mogen ook ter plekke kort en klein geslagen worden.