Gustaaf de Haas

Koninklijk Onderscheiden


Hendrik Johan de Haas, Onderluitenant der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch leger heeft tot drie maal toe militaire dapperheids onderscheidingen mogen ontvangen. Op 29 april 1943 is hem het Het Bronzen Kruis toebedeeld. Op 30 januari 1951 ontving hij postuum, tot twee maal maal toe, de De Bronzen Leeuw. De Bronzen Leeuw is, na de Militaire Willems Orde, de belangrijkste Nederlandse dapperheidsonderscheiding. Deze wordt toegekend aan militairen in dienst van het Koninkrijk der Nederlanden, die zich in de strijd tegenover de vijand door het bedrijven van moedige en beleidvolle daden hebben onderscheiden. Klik hier voor een link naar het register van de dragers van de Bronzen Leeuw.
Bron: Militaire Dapperheidsonderscheidingen - Bronzen Leeuw/Bronzen Kruis bladzijde 69 en 224 .